2023.11.13 - Thông báo về việc tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường của các NCS Nguyễn Thanh Thư, Ngô Thị Anh Vân, Nguyễn Nhật Thanh

Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh thông báo đến các học giả và bạn đọc có quan tâm về việc tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường của các nghiên cứu sinh

1. Nghiên cứu sinh Nguyễn Thanh Thư với đề tài “Hình thức di chúc theo pháp luật dân sự Việt Nam

 

Thời gian: 14h00 ngày 30/11/2023

Địa điểm:  Phòng  A.905, Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh

Số 02, Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh

 

2. Nghiên cứu sinh Ngô Thị Anh Vân với đề tài “Bảo vệ quyền lợi của người con được sinh ra bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản theo pháp luật Việt Nam”

 

Thời gian: 8h30 ngày 01/12/2023

Địa điểm:  Phòng  A.905, Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh

Số 02, Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh

 

3. Nghiên cứu sinh Nguyễn Nhật Thanh với đề tài “Quyền hưởng dụng trong pháp luật dân sự Việt Nam

 

Thời gian: 14h00 ngày 01/12/2023

Địa điểm:  Phòng  A.905, Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh

Số 02, Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh

--%>
Top