2024.05.02 - Thông báo về việc tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường của NCS Huỳnh Anh

Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh thông báo đến các học giả và bạn đọc có
quan tâm về việc tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh
Huỳnh Anh với đề tài “Bảo đảm nghĩa vụ bằng quyền tài sản tại các ngân
hàng thương mại ở Việt Nam

Thời gian: 8h30 ngày 25/5/2024
Địa điểm: Phòng A.905, Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh
Số 02, Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh-
--%>
Top