2023.12.21 - Thông báo về việc thay đổi thời gian bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Nguyễn Hoàng Thùy Trang

Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh thông báo đến các học giả và bạn
đọc có quan tâm về tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu
sinh Nguyễn Hoàng Thùy Trang với đề tài “Pháp luật về dịch vụ môi trường ở
Việt Nam
” được thay đổi thời gian như sau
Thời gian: 14h00 ngày 28/12/2023
Địa điểm: Phòng A.905, Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh
Số 02, Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh

--%>
Top