2022.09.06 - Thông báo về việc thay đổi thời gian bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Trường của NCS Nguyễn Phương Thảo

Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh thông báo đến các học giả và bạn đọc có
quan tâm về việc thay đổi thời gian tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của
nghiên cứu sinh Nguyễn Phương Thảo với đề tài “Trách nhiệm bồi thường
thiệt hại do xâm phạm quyền tác giả theo pháp luật Việt Nam”
Thời gian: 8h30 ngày 16/9/2022
Địa điểm: Phòng A.905, Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh
Số 02, Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh
--%>
Top