2022.12.02 - Kết quả kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào - Kỳ thi tuyển sinh CHL khóa 36 (đợt 2) - năm 2022

- Xem chi tiết tại đây

Hạn chót nhận hồ sơ xét tuyển: ngày 07/12/2022

Ngày phỏng vấn xét tuyển (dự kiến): 12 - 14/12/2022

--%>
Top