2022.10.27 - Địa điểm và thời gian ôn thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào kỳ thi tuyển sinh CHL khóa 36 - đợt 2

- Phòng ôn thi: Giảng đường C.201

- Thời gian: + Ngày 29, 30/10/2022: cả ngày (sáng bắt đầu từ 08g30p, chiều từ 13g15p)

+ Ngày 31/10, 01,02,03,04/11/2022: buổi tối từ 18g00p

Lưu ý: yêu cầu những thí sinh nào chưa nộp hình nộp bổ sung gấp cho Phòng ĐT SĐH

--%>
Top