2022.09.19 - Thời gian và địa điểm phỏng vấn đánh giá năng lực kiến thức ngành học kỳ thi tuyển sinh CHL khóa 36

- Địa điểm: Phòng A.1002, Trường ĐH Luật TP. HCM, số 2 Nguyễn Tất Thành, P. 13, Q. 4. TP. HCM

- Thời gian:

  + Ngành LHP và LHC: bắt đầu từ 09g00p ngày Thứ Năm, 22/9/2022

  + Ngành LHS và TTHS: bắt đầu từ 10g30p ngày Thứ Năm, 22/9/2022

  + Ngành: LDS & TTDS: bắt đầu từ 10g30p ngày Thứ Năm, 22/9/2022

  + Ngành: Luật kinh tế: bắt đầu từ 13g00p ngày Thứ Năm, 22/9/2022

  + Ngành: Luật quốc tế: bắt đầu từ 10g00p ngày Thứ Năm, 22/9/2022

--%>
Top