2022.06.07 - Địa diểm và thời gian ôn thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào kỳ thi tuyển sinh CHL khóa 36

- Phòng ôn thi (bấm vào để xem)

- Thời gian ôn thi từ 13/6/2022 đến 17/06/2022 từ 18g00 - 20g30 mỗi ngày

--%>
Top