2021.09.28 - Thông báo về việc điều chỉnh phương thức tuyển sinh đào tạoThạc sĩ Luật năm 2021

- Xem chi tiết tại đây

- Link nộp hồ sơ cho thạc sĩ ứng dụng: https://forms.gle/jBsCjD8Wh8X7aaoP6

- Link nộp hồ sơ cho thạc sĩ nghiên cứu: https://forms.gle/AuSrYP7H4SdF8AeC8

--%>
Top