2020.12.08 - Thông báo về thời hạn nhận đơn phúc khảo kỳ thi tuyển sinh CHL khóa 34 - tháng 10 năm 2020

- Hội đồng tuyển sinh Sau Đại học Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh thông báo về thời hạn nhận đơn phúc khảo và công bố điểm phúc khảo kỳ thi tuyển sinh Sau đại học khóa 34 -  tháng 10 năm 2020

            - Thời hạn nhận đơn: Đến hết ngày 18/12/2020 (trong giờ hành chính, không nhận đơn qua đường bưu điện)

            - Thời hạn công bố điểm phúc khảo: trong vòng 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo.

- Đơn phúc khảo (tải về tại đây)

--%>
Top