2023.11.25 - Thông báo về việc cập nhật thông tin hình thẻ để in thẻ từ lớp CHL K37

- Thông báo đến học viên cao học luật K37 về việc cập nhật thông tin hình thẻ mà học viên chụp tại trường.

Vì lý do kỹ thuật nên nhờ học viên cập nhật lại mã số học viên theo từng hình theo trình tự hướng dẫn sau.

2023.11.huong dan.docx

Link xem hình: https://drive.google.com/drive/folders/18THSYOkvgvTI_n_bS2zlkA8vR8_vjsNv?usp=sharing

 

Trân trọng cảm ơn

--%>
Top