2020.08.31 - Thông báo về việc tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Nguyễn Thị Thiện Trí

Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh thông báo đến các học giả và bạn đọc có
quan tâm về việc tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh
Nguyễn Thị Thiện Trí với đề tài “Chế độ tự quản địa phương trên thế giới và
vấn đề áp dụng trong đổi mới tổ chức chính quyền địa phương Việt Nam

Thời gian: 8h30 ngày 10/9/2020
Địa điểm: Phòng A.905, Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh
Số 02, Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh
--%>
Top