2020.07.23 - Thông báo về việc tổ chức bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Trường của NCS Nguyễn Thị Thiện Trí (hoãn do dịch COVID - 19)

Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh thông báo đến các học giả và bạn đọc có quan tâm về việc tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thiện Trí với đề tài “Chế độ tự quản địa phương trên thế giới và vấn đề áp dụng trong đổi mới tổ chức chính quyền địa phương Việt Nam"

Thời gian:      8h30 ngày 08/08/2020

Địa điểm:       Phòng  A.905, Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh

Số 02, Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh
--%>
Top