2022.12.28 - Thông báo về thời gian và địa điểm thi môn Triết học - Logic học lớp CHL khóa 36

- Thời gian: lúc 18g00p ngày Thứ Sáu, 06/01/2023

- Địa điểm: Giảng đường C.302

--%>
Top