2019.09.05 - Kết quả kỳ thi tuyển sinh CHL khóa 32 - tháng 8 năm 2019

- Đã có kết quả kỳ thi CHL khóa 31, để xem kết quả thi thí sinh truy cập theo đường linkhttp://datacenter.hcmulaw.edu.vn/ketquatuyensinh/login.php và làm theo hướng dẫn

- Quyết định về công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển, thủ tục nhập học khóa CHL khóa 32 sẽ được công bố trên Website của Trường theo đường link: www.hcmulaw.edu.vn -->Đơn vị -->Phòng ban -->Phòng Đào tạo Sau đại học-->Tuyển sinh

--%>
Top