2020.01.07 - Thông báo về việc nhận quyết định giao đề tài luận văn các lớp CHL - CN: LHS & TTHS (lần 2), LDS & TTDS (lần 1)

- Trân trọng kính mới các HV đã bảo vệ thành công đề cương lần 1 (CN: Luật Dân sự & TTDS), lần 2 (Luật Hình sự & TTHS)  đến Phòng Đào tạo Sau đại học nhận quyết định giao đề tài luận văn (trong giờ hành chính)
--%>
Top