2019.11.27 - Lịch bảo vệ luận văn các lớp Cao học Luật

- Chuyên ngành: Luật HP & Luật HC

- Chuyên ngành: Luật DS & TTDS

- Chuyên ngành: Luật HS & TTHS

- Chuyên ngành: Luật Kinh tế

- Lưu ý: Để đảm bảo đúng quy chế đào tạo Thạc sĩ, lịch bảo vệ của các học viên đã đăng ký thi Ngoại ngữ trong tháng 12/2019 sẽ bị hủy trong trường hợp không đạt yêu cầu về năng lực ngoại ngữ.

--%>
Top